Historical Committee for Antennas

Members of the Committee

Members of the Committee
กก Name Affiliation
Chair
Yoshihiko KONISHI Hiroshima Institute of Technology
Secretary
Masaharu TAKAHASHI Chiba University
Takuji ARIMA Tokyo University of Agriculture & Technology
Committee
Hiroshi IWAI Panasonic Corporation
Toru UNO Tokyo University of Agriculture & Technology
Akio KURAMOTO NEC Corporation
Shigeru MAKINO Kanazawa Institute of Technology
Hiroki SHOKI TOSHIBA Corporation
Takayasu Shiokawa Tohoku Gakuin University
Nobuyoshi KIKUMA Nagoya Institute of Technology
Masato TANAKA NICT
Yasuo Suzuki Tokyo University of Agriculture & Technology
Keizo CHO NTT DoCoMo,Inc.
Sinichi NOMOTO KDDI CORPORATION
Toshikazu HORI Fukui University
Takeshi MANABE Osaka Prefecture University
Kazuyoshi SHOGEN B-SAT
Hisashi MORISHITA National Defense Academy in Japan
Naobumi MICHISHITA National Defense Academy in Japan
Kazunari KIHIRA Mitsubishi Electric Corporation

กก
กก